النگوهايى.
النگوهايى.
.
دكمه‌هايى.
مسدودكنندگان.
گوشواره‌هايى.
Hairclips.
Heishe.
.
. دمهايى.
Puka.
.
كمربندهايى.
. نايلون.
حلقه‌هايى.
Kukui.
خيزران.
.
Stone.
اتو بزن.
.
Table. Decors.
آويزان بكن. .
كيسه‌هايى.
سبدهايى.
.
سينىهايى.
پاپوش.
.
خام از مرواريدهايى
مادر. از مرواريدهايى
. ريزه‌هايى.
لاك. Basquet.
برش. لاك.
نمونه‌هايى.
لاك. سفالهايى.
لاك. كارگذاشتن.
جور شده لاك.
لاك. .
شمع. نگهدارنده.
سكه. .
كليد. زنجيرهايى.
. جعبه‌هايى.
مينياتورهايى.
عكس. چارچوبهايى.
حب. جعبه‌هايى.
چوبي حيواناتيى.
. .
Cellphone. گهواره.
 

جواهر فروشى شريك جرم لاك صادر كننده تدارك) Jewelry

Jewellery. غريزى لاك جواهر فروشى محصولات كار دستى. اصيل همه Crafted به دست كسى بده. از لاكهاى ما puka بخش مكمل جواهر فروشى بخش مكمل لاك Heishe شريك جرم پيشه دستى Coco گردن بند غريزىى النگوهاى غريزىى لاك و گوشواره‌هاى غريزىى لاك گرد آورى.

   
 
Philippines natural jewelry shell Philippine exporter   Philippine natural ethnic shell jewelry wholesaler

 

Magnetic Jewelry Necklace Belt Bracelet Collection

 

Philippine shells jewelries Philippines shell jewelry
   
 

گلوله باران بكن. و پيشه‌هايى جواهر فروشى materials غريزىى متفاوت گونه‌هايى از جواهرهاى شيكى دريا puka و nautilus دندانهايى كوسه ماهى, مادر مرواريد يا m .O.p. لاكهاى خامى, جواهر فروشى و چندين other.

   
 
Magnetic Jewelry Necklace Belt Bracelet Collection   handicraft natural shell jewelry components Philippines ethnic   Philippine seashells Philippines seashell

 

Philippine raffia collection bags slippers
   
 

تازگىهايى. و محصولات بومى Handwoven يا handmade سبدهايى) پاپوش صندلهايى و دم پايى لباس كنار دريا شمع لاك capiz لاك نگهدارنده و jewellery جعبه‌هايى. ليف نخل پارچه, abacca jute table حكاكى كالاها, سبد, ethnic و sinamay در دسترس همچنين. اينها محصولات. آيا all materials كه jewelries - ساخته شده‌اند دست هستند غريزى ساخته هستند? Cebu شهر, Philippines.

   
 
philippine jewelry philippines jewelries   philippine jewelry philippines jewelries   Philippine fashion shell components
   
 

Materials غريزى. ع گلوله باران بكن. گرد آورى puka برجسته (ازنظر كيفى و تاريخى)ى Heishie wood رنگى troka آويزهايى) دندان كوسه ماهى بخش مكمل coco indian و خام بخش مكمل غريزىى مادىى. گوهر. غريزىى درست بكن.

   
 
Philippines natural handmade products   philippine cutting shell exporter   philippine handmade puka shell wholesaler

 

Magnetic Jewelry Necklace Belt Bracelet Collection
   
 

. . رقمهايى چشم روشنى تخته موج سوارى زنجيرهايى حكاكى wood wood پيشه دستى حكاكى wood آذين بندى آذين بندى قومىى و. لاك غريزىى همه دريا و. سفال مانند سفالهايى لاك همچنين پيشنهاد كرد.

   
 
philippine craft items and supplies   philippine shell jewelry philippines collection   Magnetic Jewelry Necklace Belt Bracelet Collection
   
 

 
 
زبان:
English انگليسى. Chinese چينى. Italiano Italiano.
Spanish . Japanese ژاپنى. Danish Danish.
Nederlands Nederlands. Korean Korean. Finnish .
Portuguese Portuguese. Malay مالزيايى. French فرانسوى.
Pyccko Pyccko. Vietnamese ويتنامي. Deutsch آلمانى
 


 


   
   
 

 

 

 


 

JUMBO_Pacific. گنجانده
Sudtunggan جاده, شهر استان
Tel # نمابر(فكس)
Email Info@jpacific
.Com.

  stardevelop.com Live HelpAcceptDeclineClose

© 1996 - 2010
All راستها كنار گذاشته.

Powered JumboNIC
قلمروى ارزانى ع تار راه حل